wyrażanie

wyrażanie
išraiška
posakis

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • artykulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. artykulacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wymawianie głosek; ruchy narządów mowy podczas wymawiania głosek {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ekspresja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyrażanie czegoś, uzewnętrznianie myśli, przeżyć duchowych, uczuć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Forma, środki ekspresji. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • mowa — 1. (Coś) odjęło komuś mowę, (coś) odebrało komuś mowę, głos; ktoś stracił mowę, głos a) «ktoś utracił zdolność mówienia wskutek choroby, urazu itp.»: Zakochany śpiewał pod jej oknem, a że Jadzia mieszkała na dziesiątym piętrze, po dwóch występach …   Słownik frazeologiczny

 • ekspresja — ż I, DCMs. ekspresjasji, blm 1. «wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć» Formy, środki ekspresji. 2. «zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i przeżyć w sztuce; siła wyrazu, wyrazistość» Ekspresja plastyczna. Ekspresja muzyków.… …   Słownik języka polskiego

 • hiperbolizacja — ż I, DCMs. hiperbolizacjacji, blm «wyrażanie czegoś z przesadą, za pomocą hiperboli stylistycznej, posługiwanie się hiperbolą» Poetycka hiperbolizacja. Patos hiperbolizacji …   Słownik języka polskiego

 • hura- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «w rzeczownikach: wskazujący na krzykliwość, powierzchowność, przesadne wyrażanie tego, co oznacza drugi człon złożenia; np. hurapatriotyzm, huraoptymizm; hurra » b) «w przymiotnikach: wskazujący na to, że… …   Słownik języka polskiego

 • kondolencja — ż I, DCMs. kondolencjacji; lm D. kondolencjacji (kondolencjacyj) zwykle w lm «wyrazy współczucia składane komuś, zwykle z powodu śmierci bliskiej osoby; wyrażanie ubolewania, żalu» Składać komuś kondolencje. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

 • kontestacja — ż I, DCMs. kontestacjacji, blm «wyrażanie protestu, kwestionowanie czegoś, podawanie w wątpliwość; demonstrowanie, manifestowanie swojego sprzeciwu, zwłaszcza w kwestiach politycznych, religijnych, przejawiane często w twórczości literackiej,… …   Słownik języka polskiego

 • ogródka — ż III, CMs. ogródkadce; lm D. ogródkadek daw. «wyrażanie myśli nie wprost, omownie, niejasno» dziś tylko w zwrotach: Mówić, powiedzieć itp. coś bez ogródek, rzad. bez ogródki «mówić, powiedzieć itp. coś wprost, wręcz, nazywając rzeczy po imieniu» …   Słownik języka polskiego

 • pismo — n III, Ms. piśmie 1. blm «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; ogół liter składających się na dany alfabet» Pismo maszynowe, ręczne. Krój, format, rodzaj pisma. Wynalazek pisma. ∆ Pismo alfabetyczne «pismo, w którym… …   Słownik języka polskiego

 • śmiech — m III, D. u; lm M. y 1. «wyrażanie wesołości objawiające się ruchami mięśni twarzy i wydawaniem swoistego głosu; śmianie się» Donośny, radosny, serdeczny śmiech, Naturalny, zaraźliwy, wymuszony śmiech. Obraźliwy, nieszczery śmiech. Śmiech dziecka …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”